Selectel Support
adviseur voor Bewind- en Curatelekantoren

Introductie
In het verleden, van 2005 Ė 2015, is Selectel Support als lid van de BPBI een werkorganisatie gericht op bewindvoering en curatele voor personen.
In de praktijk is gebleken dat een optimaal klantencontact, dossierbeheer en grip op de bedrijfsvoering meer dan eens slachtoffer worden in het streven naar meer cliŽnten en dus meer inkomsten voor de organisatie.
CliŽnten zijn zowel Ďopdrachtgeverí als cliŽnt. Deze dubbelrol is complex. Aan de ene kant genereert de cliŽnt door cliŽnt te zijn, omzet voor het bewindkantoor, aan de andere kant is de cliŽnt afhankelijk van de geleverde dienstverlening door het bewindkantoor. Gelijkwaardigheid is soms wel en soms niet aanwezig in het contact.
Dit vergt veel tact, sociaal gevoel en invoelend vermogen van de bewindvoerder en andere medewerkers.
Niet de hoeveelheid dossiers moet het belangrijkste ijkpunt voor succes zijn maar de overtuiging en zekerheid bij de ondernemer dat de cliŽnt als middelpunt die aandacht en service krijgt waar deze recht op heeft.

In 2015 zijn nagenoeg alle bewind- en curateledossiers overgedragen aan collega-kantoren en vanaf die tijd richt Selectel Support zich hoofdzakelijk op de interne bedrijfsvoering van bewind- en curatelekantoren.
Een gezonde bedrijfsvoering is gebaseerd op duidelijke werkprocessen en als er sprake is van meerdere medewerkers, vastgestelde verantwoordelijkheden per functionaris, voldoende controles op te leveren diensten en heldere communicatie en afspraken met cliŽnten.
Grip op kwaliteit en kwantiteit zijn sleutelwoorden voor een succesvol bestaan als organisatie.

Selectel Support kan u helpen om uw werkorganisatie en werkprocessen te organiseren en greep te krijgen en te houden op de dagelijkse bedrijfsvoering.

Een greep uit de adviesactiviteiten
Maatwerk in ondersteuning voor de werkorganisatie gericht op bewindvoering en curatele voor personen.
Zowel voor beginnende kantoren als bestaande kantoren.
Selectel Support richt zich op interne werkprocessen en beheer van de cliŽntdossiers.
Selectel Support adviseert over opbouw van de werkorganisatie.
Selectel Support adviseert over toewijzing van (deel)verantwoordelijkheid aan medewerkers.
Technische hulpmiddelen dienen bij te dragen aan kwaliteit product, effectiviteit is voorwaarde.
Aandacht voor heldere communicatie t.b.v. optimaal contact met cliŽnten.
Grip op kwaliteit en kwantiteit zijn onze sleutelwoorden.

Achtergrond
Van 2005 tot 2015 actief als bewindvoerder en curator.
Ruime ervaring als interim-/personeels-/ eindverantwoordelijk manager.

Werkwijze van Selectel Support
Selectel Support blinkt uit in een heldere, doorzichtige aanpak. Opdrachtgevers weten ieder moment wat de stand van zaken is.
Enkele kernbegrippen:

  • No-nonsense aanpak
  • Inventarisatie
  • Analyse en doelen stellen
  • Plan van aanpak om te komen tot het gewenste einddoel
  • Periodieke voortgangsgesprekken/rapportages aan opdrachtgever
  • Eindevaluatie als afsluiting van een project.

Contact
Bel voor een oriŽnterend gesprek met Loek Fassotte, telefoonnummer 0346 243325 of 06 53703548
Mail kunt u sturen aan info@selectelsupport.nl
Ons postadres is Postbus 236, postcode 3700 AE Zeist


Loek Fassotte, adviseur